• Dveře ve falcovém systému.
  • Konstrukce křídla je zhotovenaz dřevěného borovicového rámu vyztuženého ocelovým profilem,
    obloženého dvěma dřevotřískovými deskami pokrytými přírodnídubovou dýhou.
  • Povrch desek je natíraný krycími barvami nebo transparentními laky.
  • Výplň tvoří termoizolační vrstva.
  • Na povrchu křídla, na vnější straně je aplikace z nerezové oceli INOX.
  • Tloušťka křídla 81 mm
  • koeficient tepelné prostupnosti: Ud=0,78 W/m2K
  • třída odolnosti proti vloupání RC2